B&M Service maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Bekijk onze privacy statement

Akkoord
Ultrasone Techniek

Wie bepaald of iets schoon is? Of anders gezegd Hoeveel vervuiling mag er achterblijven op een te reinigen object?

Bekijken

Ultrasone Technieken:

Achtergrond

Ultrasoon is de wetenschap van geluidsgolven die de grenzen van menselijke hoorbaarheid overschrijdt. De frequentie van een geluidsgolf bepaalt de toon of toonhoogte. Ultrasoon geluid is een geluid met een toonhoogte die zo hoog is dat deze niet door het menselijk oor kan worden gehoord. Frequenties boven 18 kilohertz worden meestal als ultrasoon beschouwd. De frequenties die worden gebruikt voor ultrasone reiniging variëren van 20 kilohertz (kHz) tot meer dan 500 kHz.  en zelfs 1 MHz. De meest gebruikte frequenties voor industriële reiniging zijn die tussen 25 kHz en 120 kHz. Frequenties boven 40 kHz worden vaker gebruikt voor het reinigen met hoge precisie, het verwijderen van kleine deeltjes en delicate onderdelen.

Contact >

Ultrasone Technieken:

Werkingsprincipe

Ultrasoon geluid welke gebruikt wordt voor reiniging bestaat uit een elektrisch en een mechanisch component. Het opwekken van de gewenste frequentie wordt gedaan in een zgn oscillator deze oscillator noemen we een generator. Een generator die een frequentie opwekt van 20.000 Hz. Is in feite een “schakelaar” die 20.000 keer per seconde aan/uit gezet wordt. Door deze elektrische schakelaar vermogen mee te geven en aan te sluiten op een soort luidspreker kunnen we een trilling veroorzaken. Deze trilling brengen we over in een medium. Bij reiniging is dit een vloeistof.

De luidspreker is een metalen conus welke op onder of in een tank bevestigd wordt. Hierop zijn keramische schijven gemonteerd welke aangesloten zijn op een generator. Door spanning op een keramische schijf te zetten zet deze uit. Als de spanning afvalt krimpt deze schijf weer. Dit gaat dan met bv 20.000 keer per seconde. Deze beweging wordt overgebracht in een tank. Deze “luidspreker” noemen we een transducer of trilelement en wordt opgebouwd met Piëzo-keramische PZT elementen. (Plubum Zirkoon Titaan)

-

In principe wordt bv de bodem van een tank in zijn geheel in trilling gebracht. Bij samendrukbare media zoals lucht en de meeste vaste stoffen is er een continue voortplanting van de geluidsgolf (trilling). Bij niet samendrukbare media zoals water en de meeste vloeistoffen is er een geluid voortplanting zolang de amplitude (sterkte van de trilling) relatief laag is. Bij het vergroten van de amplitude zal het medium, vloeistof, een negatieve druk veroorzaken. Deze druk loopt op zodat er vacuüm bellen ontstaan. Deze bellen groeien en worden instabiel totdat deze door de druk van buitenaf implodeert (breekt). Dit effect noemt men cavitatie. Door de continue toevoer van energie aan de trilelementen vormen er zich ontelbare vacuüm bellen. Hierdoor ontstaat een chaos van instabiele bellen en implosies. Deze implosies worden gebruikt voor de ultrasone reiniging. De caviterende vacuüm bellen borstelen als ware langs het oppervlak van het te reinigen onderdeel.

Voordelen

Van Ultrasoon reinigen:

  • Snelle, tijdbesparende reiniging
  • Grondige reiniging veelal ook zonder demontage
  • Intensieve reiniging op moeilijk bereikbare plaatsen zoals boorgaten, tapgaten, spleten,   poriën, holtes.
  • Minder warmte nodig en een relatief lage concentratie chemicaliën
  • Minder risico op beschadiging van kwetsbare ,kostbare, onderdelen
  • Geen beschadiging aan oppervlak of afwerklagen

Reinigingstechniek

Reinigen, spoelen, drogen:
Reinigen is een vak apart.

Wie bepaald of iets schoon is? Of anders gezegd Hoeveel vervuiling mag er achterblijven op een te reinigen object?

Deze vraag wordt steeds moeilijker te beantwoorden en hangt sterk af van het type industrie waarin gewerkt wordt. Voor de high tech industrie zoals toeleveranciers voor bv ASML gelden andere normen als voor bedrijven in de chemische sector zoals een Shell; of in de sector oppervlakte behandeling.

Daarnaast is het van belang om te weten van welk materiaal het te reinigen object is, en wat de vorm is? Moeten de objecten per stuk gereinigd worden of per batch? Waar mag ik de objecten vastpakken? Mogen ze roteren? Wat is de vervuiling enz. Neem voor het juiste advies contact met ons op.

Voorwaarde voor reinigen de Circel van Sinner:

Temperatuur; Chemie; Tijd en Agitatie

Parameters welke van invloed zijn op het reinigingsproces (met name bij het toepassen van Ultrasoon):

Medium
De keuze voor het reinigingsmedium hangt van evenveel factoren af. Het grootste onderscheid dat gemaakt wordt is reinigen op waterbasis of reinigen op solvent basis. Beide media zijn tegenwoordig goed inzetbaar. Een combinatie van beide is ook mogelijk.

Temperatuur
Temperatuur is een van de belangrijkste parameters in het reinigingsproces. Hoge temperatuur zorgt voor een goede opname van chemicaliën. Dit zorgt dan voor een goede verzeping van de vervuiling. (mits op elkaar afgestemd) Hoe lager de temperatuur des te moeilijker is de opname van chemie en des te meer zuurstof blijft er in zitten. Tevens is een hoge temperatuur gunstig voor het Ultrasoon proces. Er zit echter een omslagpunt bij ca 60°C.

Chemie
Reinigen met puur water is meestal niet voldoende. Het toevoegen van chemicaliën is noodzakelijk om de vervuiling aan te kunnen pakken. Hetzij oplossen hetzij verweken. Bovendien zorgen chemicaliën voor een lagere oppervlakte spanning waardoor de voortplanting van de trillingen makkelijker wordt, en er dus meer caviterende bellen ontstaan.

Agitatie
Met agitatie bedoelen we de “borstel” die nodig is om de vervuiling los te maken. Dit begint al bij een afwaskwast en gaat verder naar het bewegen van de delen in een vloeistof, inbrengen van lucht, onderwater sproeien, roteren, ultrasoon enz.

Bekijken
Aanmelden

Procestechniek

Verdere parameters welke van invloed zijn op het proces:

Viscositeit
Definitie:  Viscositeit of stroperigheid is een fysische materiaaleigenschap, die de traag vloeibaarheid of stroperigheid van een vloeistof of van een gas weergeeft. De viscositeit van de reinigingsvloeistof dient minimaal te zijn om een optimale geluid voortplanting te kunnen genereren. Viskeuze vloeistoffen reageren niet snel genoeg bij het genereren van geluid golven en implosies.

Zuurstof in vloeistof
Voor een effectief ultrasoon proces dient de hoeveelheid gas (zuurstof) in de reinigingsvloeistof minimaal te zijn. De implosies veroorzaakt door het ultrasoon proces zullen minder zijn als er nog zuurstof in de vloeistof aanwezig is. De implosie bellen gaan “in” de zuurstof bellen zitten. Deze heffen elkaar op waardoor het effect van cavitatie niet optimaal benut wordt. Het is dan ook belangrijk om, voordat er een aanvang wordt gemaakt met het reinigen, de vloeistof goed te "ontgassen", pas dan is het proces optimaal.

Ultrasoon vermogen
Het ultrasoon vermogen is direct gekoppeld aan het volume van het toe te passen bad. De intensiteit van het ultrasoon is hier dus ook direct aan gekoppeld.

Ultrasoon frequentie
De keuze welke frequentie er nodig is voor een bepaalde reiniging hangt af het te reinigen onderdeel en de grootte van de te verwijderen deeltjes. In de regel geeft een lage frequentie (25 kHz.) een hogere implosiekracht. Dit kan gezien worden als een “grove” onzichtbare borstel terwijl een hogere frequentie (40 kHz. En hoger) een lagere implosie kracht geeft. Een “fijnere” borstel.  Samengestelde producten zullen vaak met een hogere frequentie gereinigd worden.

Advies
Het vaststellen van een zo optimaal mogelijk reinigingsproces is in sommige gevallen moeilijk te beredeneren. Hiervoor is het belangrijk om dit proces zo goed mogelijk te benaderen door het nemen van proeven met laboratorium apparatuur welke hiervoor uitgelegd is. Aan de hand van deze resultaten kan een advies gegeven worden welke apparatuur en reinigingsmiddelen het beste toegepast kunnen worden. Graag zijn wij bereid dit soort testen uit te voeren in een applicatie laboratorium.

Bekijken
Aanmelden

Verantwoordelijke:

Met een ondertitel

B&M Service B.V. B&M Service B.V., gevestigd aan Handelsweg 18 3881 LS Putten, wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Contactgegevens:
Handelsweg 18 3881 LS Putten +31 341-355 992 www.b-mservice.nl

B. van Dasselaar is de Functionaris Gegevensbescherming van B&M Service B.V. Te bereiken via info@b-mservice.nl

Dit privacy beleid is van toepassing op alle gegevensverwerkingen die door B&M Service B.V. worden gedaan en voor alle door haar beheerde websites. De functionaris gegevensbescherming van B&M Service B.V. is de heer B. van Dasselaar. Te bereiken op bovengenoemde telefoon of e-mail.

Een content titel

Werkingsprincipe

Ultrasoon geluid welke gebruikt wordt voor reiniging bestaat uit een elektrisch en een mechanisch component. Het opwekken van de gewenste frequentie wordt gedaan in een zgn oscillator deze oscillator noemen we een generator. Een generator die een frequentie opwekt van 20.000 Hz. Is in feite een “schakelaar” die 20.000 keer per seconde aan/uit gezet wordt. Door deze elektrische schakelaar vermogen mee te geven en aan te sluiten op een soort luidspreker kunnen we een trilling veroorzaken. Deze trilling brengen we over in een medium. Bij reiniging is dit een vloeistof.

De luidspreker is een metalen conus welke op onder of in een tank bevestigd wordt. Hierop zijn keramische schijven gemonteerd welke aangesloten zijn op een generator. Door spanning op een keramische schijf te zetten zet deze uit. Als de spanning afvalt krimpt deze schijf weer. Dit gaat dan met bv 20.000 keer per seconde. Deze beweging wordt overgebracht in een tank. Deze “luidspreker” noemen we een transducer of trilelement en wordt opgebouwd met Piëzo-keramische PZT elementen. (Plubum Zirkoon Titaan)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Bekijken
Aanmelden

OEM Levering

OEM

Voor bedrijven die Ultrasoon toepassen in een deel van hun eigen machine kunnen wij adviseren en indien nodig Ultrasoon apparatuur op maat maken en leveren. Dit komt nog al voor bij oppervlakte behandeling bedrijven en chemische productie processen.

Neem contact op voor nadere informatie en mogelijkheden

Contact

Een content titel

Bekijken

Van Begin Tot Eind B&M Service BV
paneelbouw / besturingstechniek / machinebouw / service / ultrasoon reinigen

© B&M Service B.V.